Za morebitne dodatne stroške se ob prijavi zahteva polog varščine v višini 100 EUR.
Varščina je namenjena kritju morebitne škode, ki nastane v stanovanju zaradi nepravilnega in neodgovornega ravnanja.
V kolikor ni bilo povzročene nobene škode, se varščina po pregledu počitniškega stanovanja ob odjavi, v celoti vrne.